fbpx Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

1.Sözleşmenin Tarafları:

Satıcı
Unvanı:MUNI DESIGN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:5 / 227 Sarıyer/İstanbul
Vergi Dairesi : Maslak
Vergi Numarası : 6231738302

Alıcı
Adı/Soyadı Varsa Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:

2.Sözleşmenin Konusu:

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya, https://www.munibumbag.com adresli internet sitesi üzerinden vermiş olduğu siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın mal veya hizmetin satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Satıcı tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Abone bu süre boyunca, dilediği zaman https://www.munibumbag.com üzerinden metinlere ulaşabilecektir. Ayrıca Abone siparişi onayladıktan sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Abone’ye e-posta yoluyla gönderilmektedir.

3. Sözleşme Konusu Ürün ve Teslimata İlişkin Bilgiler

Malın türü, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Kodu Adet Birim Fiyat Toplam Satış Tutarı

KDV Dahil Toplam

Teslimatı yapacak kargo firmasının bulunduğunuz yerde şubesi olmadığı takdirde Ürün’ün bildireceğimiz yakın bir diğer şubesinden teslim alınması gerekmektedir.

4. Hizmetin Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri Ve Teslim Şekli Ve Şartları:

Yukarıda belirtilen ürün/ürünler, sipariş anında Stokta bulunması halinde Satıcı tarafından 5 iş günü içerisinde yukarıda belirtilen kargo firmasına, Alıcının işbu sözleşmede belirtilen teslim adresine teslim edilmek üzere teslim edilecektir. Bunun haricinde, Ürün’ün yasal azami süre olan 30 gün içinde Alıcıya teslimi zamanında teslim kabul edilir

Satın alınan ürünün bedeli herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme Https://munibumbag.com’a ulaşmaz ise, Munibumbag ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması, isyan, grev, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi Munibumbag’in makul kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, Https://munibumbag.com yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Munibumbag için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Munibumbag’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

6. Cayma Hakkı:

Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı’nın malı geri alacağını Satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.

14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Satıcı’ya aittir.

https://www.munibumbag.com üzerinden gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde müşterilerimiz mesafeli satış sözleşmesi gereği 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Özel sipariş ile yapılan veya değiştirilen ürünler (müşterimizin isteğine göre ebat ölçüsü değiştirilen, üzerine özel yazılar yazılmış ürünler) iade alınmayacaktır. İade edilecek ürün tamamen hasarsız ve kullanılmamış olmalıdır. Herhangi bir şekilde çizilmiş, hasar görmüş ya da fiziksel değişikliğe uğramış ya da yapısında ve dokusunda bozulmalar olmuş ürünler kesinlikle iade alınmaz. Ürün uzmanlarımız tarafından incelendikten sonra, hasar ve bozulma tespit edilmez ise iade işlemleri başlatılır. İade ve değişim işlemleri için sipariş numarası ve iade/değişim talebi nedeniyle birlikte [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir. İade ve değişim koşullarının sağlanması durumunda yapılacak işlemler ancak internet mağazası tarafından, https://www.munibumbag.com üzerinden alınmış ürünler için gerçekleştirilmektedir. İade edilmesi istenen ürünün ambalajı, sertifikası, etiketi ve faturasının, varsa promosyonların ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

8. Kişisel Verilerin Korunması

Munibumbag bahsi geçen hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve Alıcı’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği Alıcı kişisel verilerini, Alıcıliği çerçevesinde https://www.munibumbag.com internet adresinde yer alan Aydınlatma İlkeleri’ne uygun olarak, Munibumbag üzerinden işleyecek, aktarabilecek, saklayacak, sınıflandıracak ve profillemesini yapabilecektir. Alıcı, mesafeli sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılmasına ve profillendirilmesine icazet etmiş sayılır. Alıcı “İlgili Kişi” sıfatıyla; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı Munibumbag’in işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişileri öğrenme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Alıcı/İlgili Kişi’nin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir. Alıcı KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Munibumbag’den [email protected] elektronik posta adresinden talep edebilecektir. Söz konusu itiraz haklarına ilişkin aydınlatma metin https://www.munibumbag.com adresinde yayınlanmaktadır.

Https://munibumbag.com, Alıcı tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için Kullanıcı talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Munibumbag’e göndermelidir. Talebin Munibumbag tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; Alıcı cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

9. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilk

Munibumbag’un internet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

Alıcı tarafından Munibumbag’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ye aittir.

Alıcı, işbu sipariş kapsamında Munibumbag üzerinden vermiş olduğu kişisel verilerin; Alıcının Munibumbag’a üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgilerin SATICI tarafından, ödemenin yapılması amacıyla Satıcının çalışmakta olduğu BDDK’dan onaylı olan ödeme hizmeti sağlayıcı kuruluşu Iyzico Ödeme Kuruluşu A.Ş şirketine aktarılacağını ve ödeme sistemine ilişkin tüm verilerin işbu hizmet sağlayıcı şirket ile paylaşılacağı ve bu kapsamda açık rızasının olduğunu kabul ve beyan eder. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Alıcı’nin yerleşim yerinde bulunan İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise yine Alıcı’nin Yerleşim Yerinde bulunan Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

11. Çeşitli Hükümler

Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür inisiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için Satıcı herhangi bir şekilde sorumlu değildir (bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

Satıcı’nın Alıcı’ya iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin Satıcı’nın edimini ifa etmemesinden ötürü Alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin Alıcı kanuni hakları da mevcut ve geçerlidir.

Alıcı, Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı Şekilde Satıcı’ya bildirebilir. Satıcı olarak Alıcılarımızın haklı talep- şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde Alıcı dilerse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Alıcı Hakem Heyetleri’ne ve sınırları aşan durumlarda Alıcı Mahkemeleri’ne başvurabilir.

Alıcı, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile, satışa konu Ürün/Ürün’lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

İşbu Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler Alıcı’nın https://www.munibumbag.com’da onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde SATICI ve Alıcı arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.