fbpx Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Munibumbag olarak kişisel verileriniz bizim için önemlidir.

Bu sebeple, siz müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat (KVKK) kapsamında işbu Aydınlatma Metnini (Aydınlatma Metni) hazırladık.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız:

Kişisel verilerinizi aşağıda saydığımız amaçlar dahilinde işliyor, saklıyor ve aktarıyoruz:

• İş faaliyetlerimizi yürütmek;
• Sizinle iletişime geçip şikayet ve taleplerinizi cevaplamak;
• İnternet sitemizin güvenliğini sağlamak;
• Siparişlerinizle ilgili olan taleplerinizi düzenlemek ve siparişlerinizi size ulaştırmak;
• Finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek;
• İletişim faaliyetlerimizi yürütmek;
• İş sürekliliğini sağlamak;
• Hukuk işlerini yürütmek ve takibini yapmak;
• Mal/hizmet/üretim operasyonlarımızı yürütmek;
• Mal/hizmet satın alım süreçlerini yürütmek;
• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirip yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ilgili bildirimleri yapmak.

2. Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde sayılan amaçlarla yurt içinde bulunan;

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına;
• İş ortaklarımıza,;
• Tedarikçilerimize;
• Özel hukuk ve kamu tüzel kişiliklerine;
• Danışmanlarımıza

aktarmaktayız.

3.Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler:

Kişisel verilerinizi internet sitemiz üzerinden yaptığınız alışverişler veya iş ilişkimiz kapsamında, fiziki ve sözlü olarak kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla toplarız.

Kişisel verilerinizi aşağıda sayılan hukuki sebepler çerçevesinde işleriz, saklarız ve aktarırız:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
• Munibumbag olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması;
• Tarafınızdan alenileştirilen kişisel veriler
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması;
• Temel hak ve özgürlüklerinizi zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için kişisel veri işlemenin zorunlu olması.

4. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin aşağıda sayılan haklarınızı işbu Aydınlatma Metninin 5 maddesinde yer alan yöntemlerle bize iletebilir ve ilgili haklarınızı kullanabilirsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme;
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması veya kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesine ilişkin talebinizi üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme;
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Usulleri

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı “Başvuru Formu” nu aşağıda belirtilen şekilde doldurmanız gerekmektedir.

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi;

• Yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanarak veya
• Bize daha önce bildirildiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya
• Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla

bize iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzda;

• Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza;
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası;
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi;
• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası
• Talep konusu

bulunması zorunludur.

Sizden yukarıdaki bilgilere ek olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler talep edebiliriz.

Hak talepleriniz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ek bir ücretlendirmesi olmaması halinde ücretsiz olarak talebinizin bize ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Hak talebinizin kabul edilmesi halinde, talebininiz en kısa sürede yerine getirilerek size bu konuda bilgi verilecektir.

Doldurduğunuz [email protected] elektronik olarak veya Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:5 / 227 Sarıyer adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: MUNI DESIGN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:5 / 227 Sarıyer/İstanbul

İletişim: [email protected]

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez, bir web sitesinin, o sitede dolaşımınıza ilişkin verileri; PC, telefon ya da başka bir cihazınızda depoladığı küçük bir metin dosyasıdır.

Çerez Politikası’nın Amacı; bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmaktır. Çerez aynı zamanda belirttiğiniz tercihlerinizi (dil, ülke, vb.) sitemizi ziyaretiniz sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde hatırlamak için kullanılır.
İşbu Politika uyarınca, bu web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan “Çerezler” ile tarayıcının “Yerel Depolama” alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan “Yerel Depolama” için uygulanır. Kullandığımız Çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da banka kartı bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel bilgileri depolamıyoruz.

Web sitesinde Çerez kullanımından kaçınma hakkı
Yukarıda açıklanan sınırlamaları da dikkate alarak bu web sitesinde Çerez kullanmak istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda Çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş Çerezleri silmeniz gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Çerez kullanımını devre dışı bırakma
Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip bu web sitesinde kullanılan Çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Çerez tercihleri konusundan daha fazla bilgi edinmek için, lütfen tarayıcınızın “Yardım” bölümünü kontrol ediniz.

MUNI DESIGN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:5 / 227 Sarıyer/İstanbul

[email protected]